“WiViTouch” 10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda öňdebaryjy interaktiw sensor kiosk öndürijisidir.Ylmy-barlag bölüminiň işgärleri ýene 10 ýyl iş tejribesi bar.
Dünýäniň öňdebaryjy sanly önümçilik enjamlary, hünärmen önümçilik işgärleri bilen bilelikde önümçilikde öňdebaryjy önüm öndürmek mümkinçiliklerini döretdik.
Iberilmezden ozal CE, ROHS, FCC, QC bilen gabat gelýän WiViTouch önümleri: garrylyk synagy, ýalpyldawuklyk synagy, çyglylyk we temperatura synagy, ýagtylyk synagy, ýokary basyşa garşy synag we suw geçirmeýän synag.“WiViTouch” içerde we daşarda duýgur kiosk, nobat kiosk, öýjükli telefon zarýad bekedi kiosk, öz-özüne hyzmat etmek üçin dürli önümleri hödürleýär.kiosk, sanly belgi, interaktiw tagtada, aç-açan LCD displeý, duýgur stol.OEM we ODM-i kabul ediň.WiViTouch bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!

HABARLAR

soňky taslamalar

“WiViTouch” -da, sensor kiosk tehnologiýasynyň geljegine ynanýarys;telekeçilik üçin has çalt, has gowy we tygşytly ýol döretmek.

has giňişleýin gör